Zwolnienie z CIT obejmuje również część przychodów TBS z czynszów przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na wybudowanie zasobów mieszkaniowych. Takie korzystne…