Rząd zapowiedział, że do 7 lipca przyjmie nowelizację ustawy budżetowej, w której zweryfikuje zbyt optymistyczną prognozę wzrostu gospodarki (3,7 proc.) i podejmie…