Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sylwester Rypiński, podpisał zarządzenie o powołaniu Oddziału ZUS w Tarnowie. To efekt przeprowadzonego w tej jednostce pilotażu…