Elektroniczne zwolnienia lekarskie to nowe rozwiązania, jakie planuje wprowadzić ZUS we współpracy z NFZ. Mają one zapobiec fałszerstwu krótkookresowych zwolnień…