W odpowiedzi na pytanie Rzeczpospolitej w sprawie skutków wyroku Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2008 r. (II PZP 11/08), Departament Ubezpieczeń i Składek w centrali…