Podporządkowanie się podwładnego szefowi jest charakterystyczne tylko dla stosunku pracy, czyli dla osoby, która ma status pracownika. Wykonywaniu zadań pod kierownictwem pracodawcy nie podlega zleceniobiorca – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.