Dla unijnych eksporterów oraz importerów towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej 1 lipca 2009 r. to ważna data -od tego dnia miało wejść w życie wiele…