Przy projektowaniu struktur organizacyjnych ważnym problemem staje się właściwe tworzenie i grupowanie poszczególnych elementów organizacji, jak również właściwe…