Zgodnie projektem nowelizacji kodeksu pracy, z pracodawców zostanie zniesiony obowiązek zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Pracodawcy będą musieli…