Spółka kapitałowa, która w ubiegłym roku otrzymała od wspólnika lub akcjonariusza pożyczkę, może zrestrukturyzować swoje zobowiązanie, korzystając ze zwolnienia…