Mimo że coraz częsciej robimy zakupy przez internet, wciąż mało wiemy o przysługujących nam prawach – alarmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z badań wynika, że ponad 10 mln polskich internautów co najmniej raz dokonało zakupów za pośrednictwem internetu.