Strony spraw karnych będą mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 2 tys. do 20 tys. zł za przewlekłość postępowania przygotowawczego. W przypadku stwierdzenia,…