Jeśli usługa pośrednictwa finansowego świadczona na rzecz zbywcy wierzytelności jest zwolniona z VAT, to odpłatne zbycie wierzytelności nie jest objęte PCC