Podatnik, który zataja przed organami podatkowymi prawdę o dochodach lub umyślenie wprowadza do zeznania podatkowego dane nieprawdziwe musi liczyć się z surową karą….