Nielegalny pobór energii elektrycznej z sieci nie jest stratą powstałą w wyniku jej przesyłania lub dystrybucji. Nie podlega zatem wyłączeniu spod opodatkowania…