Jak podaje Rzeczpospolita, pracodawcy nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu porzucenia pracy przez pracownika, chyba że inaczej zdecyduje sąd. W przypadku…