W programie ogólnopolskich targów rolnych (6-7 czerwca) znalazły się m.in.: pokazy maszyn rolniczych, samochodów dostawczych i osobowych, wystawy psów, ptactwa oraz kiermasze roślin, wyrobów artystycznych, a wszystko urozmaicone konkursami i występami.