Spółdzielcy mimo, że dysponują wyrokami pozwalającymi przenieść na ich własność lokale, mają problemy z ich egzekwowaniem. Powodem są błędne zapisy w wyrokach dotyczące…