Polsce udało się wykorzystać ponad 100 proc. funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2004-06. Zaskakujący wynik spowodowany jest głównie korzystnymi różnicami…