W skład majątku trwałego firmy wchodzą także grunty i prawo ich wieczystego użytkowania. Wydatków na ich zakup nie możemy jednak amortyzować. Zatem kupując nieruchomość…