Firma, która wydobywa surowce do produkcji, odliczy wydatki na zakup działki dopiero przy jej zbyciu. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację…