Każdy chce mieć nadwyżkę finansową, czyli wyższe wpływy niż wydatki. W przypadku przedsiębiorstw podstawowym źródłem nadwyżki (cash flow) jest zysk netto, powiększony…