Osoba, która już sprzedała dom, nie może wystąpić o zwrot VAT za materiały służące do jego budowy. Odpowiedni wniosek lepiej więc złożyć wcześniej. Tak wynika z…