Włoska prasa komentuje wczorajszą wizytę w Rzymie i Watykanie Aleksandra
Łukaszenki, jako udaną próbę "ostatniego dyktatora w Europie" przekonania do siebie wspólnoty międzynarodowej.