Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że władze włoskie zamierzają w dniach 18 czerwca – 15 lipca zawiesić obowiązywanie układu z Schengen.