Przedsiębiorstwa będące dostawcami usług cloud computing, opłaty za używanie oprogramowania przez godzinę czy wycena dziennego korzystania z komputera w firmie -…