Z Piotrem Krupą, prezesem największej w Polsce firmy windykacyjnej Kruk, rozmawia Magdalena A. Olczak
Coraz więcej Polaków zalega ze spłatą zadłużenia