Wielka Brytania przedstawi nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 po krytyce projektu przez Komisję Europejską i część państw członkowskich….