Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł już pierwsze umowy w sprawie refundacji części kosztów dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne….