Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało powiększyć pulę środków przeznaczonych na dotacje dla osób zakładających własny biznes.