Z 25% do 40% wzrosła liczba studentów uczelni technicznych, którzy na pewno chcieliby pracować w Polsce. Równocześnie z 4% do 1% spadała liczba tych, którzy chcieliby…