Z Natalią Ambrozińską, wdową po kpt. Danielu Ambrozińskim, który zginął w Afganistanie, rozmawia Mariusz Staniszewski.