3000 warszawskich budynków jest pokrytych szkodliwym azbestem, którego działanie może spowodować nowotwory. Stołeczny Ratusz rozpoczął akcję inwentaryzacji tego typu budynków. Kolejnym krokiem będzie usuwanie niebezpiecznych dachów.