O godzinie 13.30 na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbędzie się pogrzeb Zbigniewa Zapasiewicza. Wybitny aktor filmowy i teatralny, reżyser i pedagog zmarł 14 lipca w Warszawie. Miał 74 lata.