W sierpniu nie będzie obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i zdaniem ekonomistów RPP w ogóle zakończyła już cykl obniżek stóp. Powodem takiego stanu rzeczy jest poziom inflacji, który nie spada w takim tempie, jak przewidywali to analitycy NBP. W lipcu wzrost inflacji był spowodowany czynnikiem niezależnym od decyzji RPP, wzrosła bowiem akcyza na wyroby tytoniowe. Było to zdarzenie jednorazowe, dlatego wysoka inflacja nie musi się utrzymać.(str. A3)