Wiele wniosków wpływających do sądu od pracowników, dotyczy nieuzasadnionego zwolnienia z pracy oraz żądania odszkodowania z tego tytułu. Subiektywne odczucia pracownika,…