Przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 20 osób, sam może zdecydować o utworzeniu regulaminu pracy. Takie stanowisko zajął Departament Prawny Głównego Inspektoratu…