Rząd nie wyklucza obniżenia prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok, ale dopiero w połowie czerwca.
Wtedy napłyną wiarygodne informacje o wpływach z podatków…