Ustawa o podatku od towarów i usług obchodzi właśnie pięciolecie. Jej stworzenie było konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej i koniecznością dostosowania…