Używany do impregnowania produktów skórzanych, takich jak buty czy meble biocyd fumaran dimetylu zagraża zdrowiu konsumentów. Dlatego od 1. maja obowiązuje zakaz…