Największy amerykański koncern samochodowy General Motors złożył wniosek o upadłość. Bankructwo nie oznacza likwidacji firmy ale jej głęboką restrukturyzację, która zakończy się przejęciem kontroli nad General Motors przez rząd Stanów Zjednoczonych.