Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty nie…