Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że niektóre zapisy w umowach, które podsuwa swoim klientom firma Provident Polska, rażąco naruszają interesy konsumentów. Chodzi o klauzule mówiące o tym, że w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki firma nie zwraca składki ubezpieczeniowej oraz kosztów związanych z obsługą pożyczki w domu.
W opinii UOKiK, opłaty powinny być pobierane proporcjonalnie do rzeczywistego czasu trwania umowy, czyli dnia, w którym spłacono zobowiązanie, a nadpłata powinna zostać zwrócona. 

Urząd zaskarżył sporny zapis do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli sąd podzieli argumenty, sformułowanie w umowie zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, wówczas Provident będzie musiał je wykreślić.

Joanna Pieńczykowska