Dotychczas Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kilka wyroków w sprawie zgodności polskich przepisów podatkowych z prawem wspólnotowym. Większość potwierdziła…