Zarząd województwa mazowieckiego przyznał poszczególnym gminom dotacje na budowę dróg. Listę beneficjentów ogłoszono w kwietniu. Teraz, gdy roboty już ruszyły, zmieniono zasady rozdzielania pieniędzy.