Na lubelskim zamku trwają ostatnie prace przed ponownym wystawieniem obrazu Jana Mateiki "Unia Lubelska".