Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie spodobał się zapis umów o kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, jakie mBank i MultiBank podpisywały z klientami…