Podmiot może uniknąć zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży udziałów lub akcji spółki jeśli je podaruje, a spółka odkupi je w celu umorzenia. Warto o tym pamiętać,…