Ukraiński rząd zmniejszył wartość kosztów przygotowań Euro 2012 o prawie jedną czwartą. Decyzja ma związek z tym, że UEFA ograniczyła liczbę ukraińskich miast, gdzie mogą odbyć się Mistrzostwa.