50 miliardów euro przeznaczy w najbliższych latach Bruksela na rozwój krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego. Komisja Europejska ogłosiła właśnie nową strategię przeznaczoną dla ośmiu krajów tego regionu, w tym także dla Polski.